Priser

Oslo Syd Hudlegeklinikk har avtale med Helse Sør-Øst og følger gjeldende satser for priser hos spesialist. Egenandel for konsultasjon hos spesialist er p.t. 375,-.

Pasienter med frikort og barn under 16 år

Pasienter med frikort og barn under 16 år betaler ingen egenandel for konsultasjonen, men vær oppmerksom på at det kan tilkomme kostnader for prosedyrer/behandling, materiell, div. prøver, attest/henvisnning etc. som må betales.

Avbestilling / ikke oppmøte til time

Hvis pasienten ikke møter til avtalt time, eller avbestiller timen mindre enn 24 timer i forveien, faktureres pasienten for dette. Dette beløpet inngår ikke i frikortgrunnlaget og må også betales uansett om man har frikort eller av annen grunn er fritatt egenandel.