Alle pasienter må ha henvisning for å få time. Time blir tildelt når henvisningen er prioritetsvurdert av hudlegen.

Innkalling til time blir sendt ut pr. sms eller brev. Det er ikke nødvendig å kontakte oss før du har fått tildelt din time.

Når du møter til timen din, så merk at konsultasjonen er beregnet på tilstanden du ble henvist hit for. Legen har ikke anledning til å se på andre problemstillinger.

Henvisninger kan i enkelte tilfeller bli avvist – da får henvisende lege beskjed med en begrunnelse om dette direkte fra klinikken.

Merk: For å unngå lang venteliste for pasienter med belastende hudsykdom kan vi bli nødt til å avvise henvisninger med “ikke prioriterte” tilstander som f. eks. generell føflekksjekk og ønske om fjerning av ufarlige flekker og utvekster.